• AVTO
  • LOMBARD
  • DİGƏR
illik 24%-27%, 3 ilə qədər; kreditin məbləği - girovun 60% dəyərində. Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD) kreditin şərtlərindən asılı olaraq 30-38%

Kredit xətlərinin rəsmiləşdirilməsi

illik 24-36%, 2 ilə qədər; kreditin məbləği - girovun 80% dəyərində. Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD) kreditin şərtlərindən asılı olaraq 30-38%

Kredit xətlərinin rəsmiləşdirilməsi

illik 18%-36%, 2 ilə qədər; kreditin məbləği - girovun 60% dəyərində. Faktiki illik faiz dərəcəsi (FİFD) kreditin şərtlərindən asılı olaraq 30-38%

Habelə mini-kreditlər 1,000 AZN-dan 5,000 qədər, iş yerindən arayış təqdim edən müştərilərə

Kredit xətlərinin rəsmiləşdirilməsi